Hizmet İçi

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra personeline; atanacakları görevin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak, daha üst görevlere hazırlamak, değişen Kanun ve mevzuat yönünden bilgilerini arttırmak, mevzuat değişikliklerini anlatmak ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla

1-Geliştirme Eğitimleri,

2-Hizmet İçi Eğitimleri,

olmak üzere 2 ayrı grupta eğitim verilmektedir.

Geliştirme Eğitimleri:

Mevcut personelin değişen Kanun ve mevzuat yönünden bilgilerini arttırmak, mevzuat değişikliklerini anlatmak ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.

Bu eğitimlere;

1-Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı,

2-Şube Müdürü,

3-Defterdarlık Uzmanı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı,

4- Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü,

5-Saymanlık Müdür Yardımcısı,

6-Bilişim Personeli, Mühendis, İstatistikçi, Programcı, Çözümleyici, Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici, Şef, Uzman, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, kadrolarında görev yapanlar katılmakta olup bunlara görev tanımlarına göre 5, 10 ve 15 günlük sürelerle eğitim verilmektedir.